Freerk Pieters: Aan-teekening, gehouden op het schip de Vrouw Maria (after 1769)

Aan-Teekening, Gehouden op het Schip De Vrouw Maria, Gedestineerd ter Walvis-Vangst naar Groenland, Commandeur Fredrik Pietersz. Bemand met 45 Zielen. In het Jaar 1769. Den Tweeden Druk. Gedrukt by de Erven de Weduwe Jacobus van Egmont: Op de Reguliers Breê-Straat, tot Amsterdam, [17XX].

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zzt-z4vk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ia8n-ue
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ia8n-ue
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62800
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; Greenland