Veteranen Instituut, IPNV, interview 1008

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Albanië en Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en loopbaan. Als reserve officier werd de geïnterviewde uitgezonden. De geïnterviewde ging via Bosnië naar Albanië. Hij vertelt over zijn EUMM functie te Kukes. Hij uit zijn kritiek op de politieke organisatie en het beperkte mandaat. Zijn bijdrage noemt hij hierdoor zeer gering. Tijdens zijn tweede uitzending was de geïnterviewde betrokken bij het Demining Centre van UNMAC. Hij vertelt over zijn werkzaamheden en uit zich kritisch over de gang van zaken. De beloofde fondsen kwamen niet waardoor niet alle mijnen geruimd konden worden. De geïnterviewde gaat in op zijn terugkeer in Nederland en uit zich kritisch over Defensie en het veteranenbeleid en vertelt tot slot over zijn veteranenactiviteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cy-462b
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c10-231
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c10-231
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42425
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Albanie; Kukes; Bosnie; Nederland