Veteranen Instituut, IPNV, interview 979

De geinterviewde vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte veel mee. Hij werd opgeroepen voor de militaire dienst en kwam terecht bij de Luchtmacht. De geïnterviewde wilde naar Korea voor het avontuur. Na een jaar bij de Luchtmacht werd hij infantrist en volgde nog een commando-opleiding. Hij vertelt over deze opleiding en het gebrek aan voorlichting. Hij vertelt over de reis naar Korea. De verschillende nationaliteiten aan boord zorgden voor spanningen. De geïnterviewde vertelt over zijn eerste indrukken bij aankomst. Al de eerste dag was de geïnterviewde aan het front en betrokken bij vuurgevechten. Hij vertelt over patrouilles lopen en de dagelijkse werkzaamheden. Bij zijn eenheid zaten ook Koreaanse soldaten. Het was een angstige tijd in Korea. Dagelijks waren er vuurgevechten. Zijn groep werd afgelost door de Amerikanen. De geïnterviewde vertelt hoe er werd omgegaan met de gesneuvelden. De hierarchieen zorgden soms voor conflicten. De geinterviewde vertelt over de slechte ontvangst bij terugkeer in Nederland en reflecteert op zijn uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xat-wmbq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e2z-u7b
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e2z-u7b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42016
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Korea; Nederland; Duitsland; Pusan