Veteranen Instituut, IPNV, interview 855

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig-Joegoslavie. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij ronde de KMA niet af en werd reserve onderofficier. De geïnterviewde gaat in op zijn loopbaan als commandant. Hij vertelt over de voorbereiding op zijn uitzending. De geïnterviewde beschrijft de situatie in het gebied en zijn werk als monitor. Als monitor zat hij bij de vergaderingen met de leiders van de strijdende partijen. Eerst zat hij aan de Kroatische kant en bij zijn tweede missie aan de Servische kant. Het merendeel van de tweede missie zat de geïnterviewde in Split. Hier nam hij de humanitaire afdeling waar. Deze situatie vond de geïnterviewde zeer frustrerend en teleurstellend ten opzichte van zijn eerste uitzending. De geïnterviewde geeft aan dat hij trots is op wat hij in de eerste missie heeft bereikt en gaat in op de verwerking van zijn ervaringen na terugkeer in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcx-8vdy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jbn-fgp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jbn-fgp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42332
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Nederland; Kroatie; Knin; Split