Het Park doorsneden Het Park doorsneden

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol IVO-P/Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen op de locatie Landgoed De Reehorst in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van vier bouwsleuven. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 5800m² en was vóór de sloop in gebruik als park, maar is ook deels bebouwd en heeft percelen voor agrarisch gebruik. Het gebied ligt ten zuiden van congrescentrum Antropia en wordt in het zuidoosten begrensd door de Hoofdstraat. Tijdens de begeleiding zijn er geen sporen aangetroffen. Het gebied heeft wel een middelhoge tot hoge archeologische verwachting, maar er is niets van archeologische waarde teruggevonden, omdat de bodem vrijwel in alle bouwsleuven niet meer intact.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-286-qe4q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126985
Provenance
Creator van der Feijst, L. M. B.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Utrecht;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format xml;ms access 2003;jpeg;mapinfo tab;sql;ms word document 2003;pdf;xls;ms word document 2007
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-22T11:59:59Z