Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1002

De geïnterviewde kwam als kind in Indië te wonen. In 1941 werd hij opgeroepen voor het KNIL. Hij vertelt over het slechte materieel van de Nederlanders en zijn schokkende oorlogservaringen. De geïnterviewde kwam in verschillende kampen terecht. Hij had het heel zwaar. Veel mishandeling, zwaar werk en weinig voedsel. Veel van zijn familieleden overleefden de kampen niet. De geïnterviewde vertelt over negatieve houding van Nederlanders naar Indonesiërs. Zijn oorlogservaringen heeft veel invloed op zijn leven hierna. Het opbouwen van een nieuw leven was heel moeilijk. De geïnterviewde vertelt over het moeilijke verwerkingsproces. Een terugkeerreis hielp hierbij. De geïnterviewde spreekt over de slechte behandeling van hemzelf en lotgenoten na terugkeer in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7g-b496
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ghx7-87
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46356
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland