Veteranen Instituut, IPNV, interview 576

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over zijn opleiding en de motivatie om naar Libanon te gaan. De geïnterviewde vertelt over de voorbereiding op de uitzending en over de aankomst in Libanon. Hij gaat in op de sfeer in de groep en vertelt over de werkzaamheden. Er moesten vaak taken van anderen overgenomen worden wat erg onhandig was. Na de invasie van Israel stopte de aanvoer van goederen. UNIFIL moest zich passief opstellen. De geïnterviewde gaat in op de veranderde situatie en de angsten onder de lokale bevolking. De geïnterviewde vindt dat de uitzending hem goed heeft gedaan. Hij kreeg een groter verantwoordelijkheidsgevoel. De geïnterviewde gaat in op andere uitzendingen en uit zich kritisch. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en geeft aan wat de uitzending voor hem betekent.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xq8-5pkv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5ou-itn
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5ou-itn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42117
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Nederland