Volkstuinbezitters in Utrecht tijdens WOII - interview met dhr. A. de Vree

Deze dataset bestaat uit een geluidsopname van het interview in MP4-formaat, en een Word-document met een samenvatting van het interview. Dit interview is onderdeel van het project 'Volkstuinbezitters in Utrecht tijdens WOII'. De documentaire 'Bezet Utrecht: verhalen van volkstuinbezitters' is gemaakt op basis van deze interviews.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22n-7pzw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k0f-09g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k0f-09g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44258
Provenance
Creator Vereniging Ontsluiting (Inter)nationaal Cultureel Erfgoed (VOICE)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor G. van den Berg; Tico Koopmans; Iris van Meer
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History;Humanities
Spatial Coverage Nederland; Utrecht