Inventariserend veldonderzoek in het plangebied Bergeijk Molenakkers (Noord-Brabant)

Er zijn geen archeologische sporen aangetroffen tijdens dit vooronderzoek. Er is geen vervolgonderzoek aanbevolen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zpf-5gxv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5prg-9x
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5prg-9x
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51875
Provenance
Creator Rebergen, J. (AAC/projectenbureau); Nyst, C.L. (AAC/projectenbureau); Amsterdams Archeologisch Centrum (UvA)
Publisher AAC/projectenbureau
Contributor AAC/projectenbureau
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/tiff; mapinfo / tab
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.355 LON, 51.320 LAT); 57B; Molenakkers; Bergeijk; Bergeijk; Noord-Brabant