Veteranen Instituut, IPNV, interview 774

In najaar/winter 1960 werd deze hospik klaargestoomd voor uitzending naar Nieuw Guinea. Hoewel hij zichzelf "pacifist" noemde, beviel de grote kameraadschap in de militaire dienst hem goed. Hij vloog met de Kroonduif van Biak naar Jefman, en ging per boot verder naar Sorong, waar hij werd ingedeeld bij de stafcompagnie als chauffeur en gewondenverzorger. Hij vertelt over zijn werkroutine bij de Militair Geneeskundige Dienst, zijn contacten met de dienstplichtige artsen en zijn werk- en leefomgeving in Sorong in 1961. Ook ervaringen als gewondenverzorger met in de strijd verwonde Indonesische infiltranten komen aan de orde.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-259-7d63
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jqc-buc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jqc-buc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36006
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Nieuw Guinea ; Jefman ; Sorong; Biak