Getuigen Verhalen, Nederlandse SS'ers, interview 05

DOI

De geïnterviewde kwam uit een arm en groot gezin, dat voor de oorlog afhankelijk was van hulp en giften van de NSB. Zat voor de oorlog bij de NJS en ging na de Duitse inval als 15-jarige naar de NAD. Van daaruit overgeplaatst naar de RAD in Polen. Hier bestond zijn taak vooral uit stelingen graven. Was in Polen getuige van Duitse acties tegen Poolse joden. Werd vervolgens overgeplaatst naar het Vrijwilligerslegioen Nederland, waar hij bij de Pioniere terechtkwam. In 1943 bij de Brigade 'Nederland' ingedeeld. Raakte in het najaar van 1944 onherstelbaar aan zijn been verwond en keerde naar Nederland terug. Eindigde de oorlog als Rottenführer. De interviews zijn voorlopig niet beschikbaar.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-za6-ych7
Related Identifier urn:nbn:nl:ui:13-obd-2nr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40979
Provenance
Creator Stichting Zuidenwind Filmprodukties (copyright);Seelen, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dhr. Peter Brugman (camera);dhr. Stijn Reurs (research);dhr. Joost Seelen (interviewer), Stichting Zuidenwind Filmprodukties;dhr. Gertjan Miedema (geluid)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact dhr. Peter Brugman (camera);dhr. Stijn Reurs (research);dhr. Joost Seelen (interviewer), Stichting Zuidenwind Filmprodukties;dhr. Gertjan Miedema (geluid)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format images/MPEG-2;text/word;images/XD Cam
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2009-09-01,2009-03-26,2014-06-01}