Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1086

De geïnterviewde ging als oorlogsvrijwilliger naar Indië in 1946. Hij werd gelegerd in Buitenzorg. Hij vertelt over de georganiseerde tegenstand.De geïnterviewde gaat in op de politieke ontwikkelingen in die tijd en geeft hier zijn mening over. In 1948 keerde de geïnterviewde terug naar Nederland. Voor zijn Indië ervaringen kreeg hij weinig gehoor. De geïnterviewde wilde graag terug naar Indië en ging in 1951 als planter bij een onderneming werken. Hij vertelt over het werken op een onderneming en beschrijft de spanningen in die tijd. Eind 1950, tijdens de nationalisatie, keerde de geïnterviewde terug naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2n-xgge
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qzw1-uz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47257
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië