Landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid - LEO 1988,1990 : Directie en leerkrachten National evaluation educational priority policy at elementary schools, survey school heads and teachers 1988,1990

DOI

National evaluation educational priority policy at elementary schools, survey school heads and teachers.

Number of pupils / number of primary years / number of working-class children / number of bargees' children / number of children from ethnic minority background / number of children from trailer parks / number of staff members / number of immigrant staff members / working experience of staff members / sick leave of staff members / type of extramural assistance for disadvantaged pupils / implementation of educational priority policy / whether school belongs to an educational priority area / parental participation / intercultural education / minority language and culture teaching (OETC - 'Onderwijs in eigen taal en cultuur') / language teaching / link between school and life-situation of pupils / differentiation in teaching language skills and arithmetic / teaching method / contact between teachers and parents / guidance of pupils from ethnic minority background

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23n-avfg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32348
Provenance
Creator Werf (primary investigator), M.P.C. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs, opvoeding en ontwikkelingGION * Groningen (data collector)
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs, opvoeding en ontwikkelingGION * Groningen (data collector)
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 1995-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2007-07-23T11:59:59Z