Emancipatie-opinies 2010 - EMOP 2010

DOI

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' hier onderaan voor een link naar de nieuwe versie.

Onderzoek naar emancipatie opinies, zoals bv opvattingen over de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid, kinderopvang, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, seksuele intimidatie, mishandeling.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zw8-8cw8
Related Identifier 10.17026/dans-x4k-z4d6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42384
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor MarketResponse (data collector)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact MarketResponse (data collector)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format ADOBE;SPSS;application/pdf
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2010-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-02-11T11:59:59Z