Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0028

DOI

De geïnterviewde vertelt over zijn herinneringen als kind aan de Jodenvervolging in Assen. Hij gaat voornamelijk in op het weghalen van zijn buren, wat een diepe indruk op hem maakte. Tevens vertelt hij over het versturen van de afscheidsbriefjes die hij vond langs de spoorlijn. Joodse gevangenen op weg naar Polen gooiden deze uit de trein. Hij is als kind eveneens enkele malen in kamp Westerbork geweest, waar hij herinneringen aan ophaalt.

The interviewee talks about his experiences as a child regarding the persecution of the Jews in the city of Assen (capital of the province of Drenthe, in the North-East of the Netherlands; the Westerbork concentration camp is also located in this province). His focusses mainly on the deportation of his neighbours, which made a big impression on him. He also talks about posting the farewell letters he found alongside the railway tracks. Jewish prisoners on their way to Poland threw them from the trains. As a child, the interviewee was also at the Westerbork concentration camp several times, and he also relates some of his memories of this.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z83-wb9r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45266
Provenance
Creator United States Holocaust Memorial Museum;Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker;Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department;drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent;Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera;dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format text/word;video/H264;image/jpg;text/pdf
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-04-01,2005-07-13,2010-03-29}