Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0028

De geïnterviewde vertelt over zijn herinneringen als kind aan de Jodenvervolging in Assen. Hij gaat voornamelijk in op het weghalen van zijn buren, wat een diepe indruk op hem maakte. Tevens vertelt hij over het versturen van de afscheidsbriefjes die hij vond langs de spoorlijn. Joodse gevangenen op weg naar Polen gooiden deze uit de trein. Hij is als kind eveneens enkele malen in kamp Westerbork geweest, waar hij herinneringen aan ophaalt.

The interviewee talks about his experiences as a child regarding the persecution of the Jews in the city of Assen (capital of the province of Drenthe, in the North-East of the Netherlands; the Westerbork concentration camp is also located in this province). His focusses mainly on the deportation of his neighbours, which made a big impression on him. He also talks about posting the farewell letters he found alongside the railway tracks. Jewish prisoners on their way to Poland threw them from the trains. As a child, the interviewee was also at the Westerbork concentration camp several times, and he also relates some of his memories of this.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z83-wb9r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xao-dnw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45266
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; image/jpg; text/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Assen, Drenthe, Westerbork