Archeologisch bureauonderzoek Strandafritten, Noordwijk Gemeente Noordwijk

DOI

In december 2017 heeft IDDS Archeologie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de strandafritten in het duingebied langs de Koningin Astridboulevard, Koningin Wilhelminaboulevard en de Zeereep in Noordwijk, gemeente Noordwijk.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zz6-k9mw
Related Identifier 10.17026/dans-zwm-ftkr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76519
Provenance
Creator Moerman, S.
Publisher IDDS Archeologie
Contributor IDDS Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact IDDS Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2017,2017,2017-12-12}