Archeologisch onderzoek Pastoor van Winkelstraat 45 te Schaijk

DOI

Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat de bodemopbouw in het plangebied is verstoord. In het zuidelijke gedeelte is dat waarschijnlijk veroorzaakt door de realisatie van de verschillende bouwfases in het plangebied. In het noordelijke gedeelte van het plangebied lijkt de bodem afgetopt. Bovendien kan worden geconstateerd dat het noordelijke gedeelte van het plangebied mogelijk te nat was voor bewoning in het verleden. Op basis van het veldonderzoek kan de archeologische verwachtingswaarde naar beneden worden bijgesteld tot laag.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zu8-s4ry
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155481
Provenance
Creator Fijma, P.
Publisher Greenhouse Advies bv
Contributor Greenhouse Advies bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Greenhouse Advies bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-09-23T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-15T11:59:59Z