Getuigen Verhalen, Getuigen van Theresienstadt: Joden gedeporteerd vanuit Nederland 1943-1945, interview 11

DOI

De geïnterviewde (Weert, 1923) wordt met haar twee jongere zusjes naar Westerbork gedeporteerd (17 oktober 1942) en in maart 1943 naar De Schaffelaar in Barneveld gebracht, alwaar haar ouders en jongste broertje verblijven (lijst Frederiks). Op 29 september 1943 wordt het hele gezin naar kamp Westerbork gedeporteerd en op 4 september 1944 wordt de geïnterviewde samen met haar ouders en broertje (haar beide zussen zijn getrouwd in Westerbork) doorgestuurd naar Theresienstadt (transport XXIV/7). Daar blijft ze vijf maanden. Op 5 februari 1945 vertrekt het gezin met een personentrein naar Zwitserland. In juli 1945 wordt de geïnterviewde met haar moeder en broertje naar Nederland gerepatriëerd. Haar vader is dan al in Nederland.

  • Het interview concentreert zich op de herinneringen van de geïnterviewde aan Theresienstadt. Maar ook Westerbork (waar zij tweemaal verbleef), Barneveld, de terugkeer naar Nederland en het weerzien met haar geliefde (die zij in Westerbork heeft leren kennen, zie interview 08) komen aan de orde.
Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xfy-h5cx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41891
Provenance
Creator Radboud University Nijmegen, Faculty of Religious Studies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Jan Maas, student RU (transcriptie);Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project);Joost de Wert (camera);Guido Abuys, HcKW (adviseur)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Jan Maas, student RU (transcriptie);Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project);Joost de Wert (camera);Guido Abuys, HcKW (adviseur)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline History
Temporal Coverage {2010-07-30,2009-09-08,2012-07-01}