Kwaliteit Quartaire Sector 2006

DOI

Onderzoek naar de mening van de burgers over de kwaliteit van de quartaire sector (zorg, onderwijs, wonen, justitie en politie, gemeentelijke dienstverlening, arbeid en sociale zekerheid). Vanuit deze sector zelf zijn er verschillende aanwijzingen dat de kwaliteit van de dienstverlening op het spel staat, bijvoorbeeld vanwege personeelstekorten. Met dit onderzoek wordt gepoogd te achterhalen of burgers daadwerkelijk een kwaliteitsverandering waarnemen in de publieke voorzieningen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2cu-py8g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42716
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP;Bijl, dr. R.V.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format ADOBE;SPSS
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2006-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-09-02T11:59:59Z