Graven langs de rand van het kerkhof Archeologisch proefputtenonderzoek achter het koor van de Broederenkerk in Zutphen. Zutphense Archeologische Publicaties 73, ZAP 73

Waardestellend onderzoek teneinde de grenzen van het Broederenkerkhof vast te stellen om deze tot monument te laten verklaren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3u-39wp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t22y-k3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t22y-k3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56919
Provenance
Creator Kastelein, D. (Gemeente Zutphen)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fermin, H.A.C.; Gemeente Zutphen
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.195 LON, 52.143 LAT); 33H; Broederenkerkhof 2; Zutphen; Zutphen (Gemeente); Gelderland