Monitor Bureaucratie Passend Onderwijs, 2017

Dit onderzoek presenteert de resultaten van de tweede vervolgmeting bureaucratie in de school. De twee eerdere metingen vonden plaats in 2014, vóór de invoering van passend onderwijs, en in 2015, één jaar na de invoering. Alle metingen van de monitor bureaucratie vinden plaats in het kader van het landelijke evaluatieprogramma Passend Onderwijs (www.evaluatiepassendonderwijs.nl). De dataverzameling voor deze tweemeting vond plaats in de periode oktober 2016 – maart 2017. Doelstelling van deze tweemeting was (1) het in kaart brengen van (ontwikkelingen in) de mate van ervaren bureaucratie sinds de invoering van passend onderwijs, (2) zicht krijgen op de samenhang tussen ervaren bureaucratie en verschillen in de inrichting van de zorgstructuur, en (3) zoeken naar verklaringen voor de ervaren bureaucratie.

Bestanden: Rapport: "19. Monitor Bureaucratie in de school 2e vervolgmeting.pdf" Heim, M., Wellner, H., Elshof, D. Passend onderwijs bureaucratisch? Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie in de school. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Dit is publicatie nr.19 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs. ISBN 978-94-6321-035-5

Spss datasets: "respondenten mbo M Bureaucratie 2016_id.sav" "respondenten povo M Bureaucratie 2016_id_dans.sav". De vragenlijsten staan in de bijlagen 1 en 2 van het rapport.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsc-8a97
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ys-53zy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:198863
Provenance
Creator Elshof, D. (Kohnstamm Instituut)
Publisher Kohnstamm Instituut
Contributor Koopman, P.N.J.; Elshof, D.; drs. D. Elshof (Kohnstam Instituut)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .dat; .sps
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland