Inventariserend Veldonderzoek in het kader van de AWN-opgravingcursus Almere-Overgooi Vindplaats 1P1-2 Meesweg 1 ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN ALMERE 96

Inventariserend Veldonderzoek in het kader van de AWN-opgravingcursus. Centrum coordianten: 146.612 / 483.017 Op verzoek van de gemeentelijke archeoloog van Almere, drs. J.W.H. Hogestijn, is een inventarisatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid en compleetheid van de documentatie en het vondstenmateriaal van de kleinschalige opgraving aan de Meesweg te Almere Overgooi. Het onderzoek werd uitgevoerd in 2004 in het kader van een archeologische veldcursus voor leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) en werd begeleid door J.Huisman, destijds verbonden aan de gemeente Almere als beleidsmedewerker archeologie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpp-kkvg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e4wy-2k
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e4wy-2k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51916
Provenance
Creator Verneau, S.M.J.P. (ZZP)
Publisher Bureau Archeologie en Monumentenzorg, Gemeente Almere
Contributor W.J.H. Hogestijn, W.J.H.; Bureau Archeologie en Monumentenzorg, Gemeente Almere
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; excel / xls
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.252 LON, 52.332 LAT); 26C; 1P1-1P2 Meesweg Overgooi; Almere; Almere; Flevoland