Vrouwen in Besluitvorming - VIB 2004

DOI

Het onderzoek Vrouwen in besluitvorming wordt uitgevoerd om het aandeel van vrouwen en mannen in besluitvormende posities in de markt en de civiele maatschappij te meten. Dit onderzoek wordt gehouden in het kader van de Emancipatiemonitor, die ten doel heeft een dwarsdoorsnede te geven van het verloop van het emancipatieproces.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z4g-bydc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:30769
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP - Den Haag
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2004-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-02-11T11:59:59Z