WoON2006: release 1.1 - Woononderzoek Nederland (voor overige partijen)

DOI

VROM onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor niet-commerciele partijen, met name overheidsorganisaties en universiteiten / wetenschappelijke instellingen, voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft. Deze ontvangen het bestand kosteloos;
- voor alle overige partijen, waarbij de voorwaarde geldt dat deze partijen binnen de discipline bouwen en wonen werkzaam moeten zijn.

Om de privacy van de respondenten te beschermen is in de commerciele versie de vier-positie postcode, dan wel regionale indelingen die tot de vier-positie postcode herleidbaar zijn, niet beschikbaar, en zijn leeftijden geclusterd naar tienjaarsgroepen.

De bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor onderzoek en statistiek ten behoeve van het agenderen en vormgeven van beleid, het volgen van de beleidsuitvoering en het verantwoorden van beleid op de thema's bouwen en wonen.

Voor de nieuwste versie zie het Relation veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-298-bhk5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45202
Provenance
Creator Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Directoraat-Generaal Wonen, Ministerie VROM , Den Haag
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Directoraat-Generaal Wonen, Ministerie VROM , Den Haag
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2006-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-11-12T11:59:59Z