Walvisch van Berckhey: Dat is, Eene beschrijvinghe des grooten Vischs, die tot Berckhey ghestrandet is Anno 1598. den 3. Februarij (1599)

Walvisch van Berckhey: Dat is, Eene beschrijvinghe des grooten Vischs, die tot Berckhey ghestrandet is Anno 1598. den 3. Februarij, met eene verclaringhe der dinghen die daer naer ghevolght zijn. Met noch een cort verhael der geschiedenissen, die van den lesten Augusti 1598. tot nu toe verloopen zijn int Vorstendom Cleve ende omliggende vrije Landen, door de aencomste van den Spaenschen Leger, hare ongehoorde wreetheyt tegen de Cleefsche ende hare Steden, die sy als vyanden innemen voor den Coninck van Spagnen. T'samen eenen Brief van des Keysers Ghesant, met d'Admirants antwoordt. s.l., s.a. [1599]

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-za4-r8v2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-11s4-io
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-11s4-io
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56026
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History;Biology
Spatial Coverage Scheveningen; Katwijk; Berckhey; Nederland