Plangebied Stationsweg te Purmerend, gemeente Purmerend; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

DOI

In opdracht van de gemeente Purmerend heeft RAAP in juli en augustus 2019 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Stationsweg te Purmerend. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag en de hieraan gekoppelde aanleg van een parkeerplaats. Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens geldt er een lage tot middelhoge archeologische verwachting vanaf het neolithicum tot de nieuwe tijd. Op van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zsj-6rkz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155977
Provenance
Creator Leuvering, J.H.F.;Peeters, D.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-08-28T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-27T11:59:59Z