Veteranen Instituut, IPNV, interview 380

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij kwam op voor militaire dienst en wilde iets met voorlichting doen. Hij kreeg binnen de Koninklijke Landmacht een opleiding tot voorlichter. De geïnterviewde schreef voor het blad de Achterbanier en de Dubbel Vier. De geïnterviewde vertelt over het uitgeefproces. Hij vertelt over de situatie in Libanon. De militairen wilden graag hun verhaal kwijt. De artikelen werden wel gecensureerd, soms moest een heel artikel verwijderd worden. De geinterveiwde vertelt over zijn werkzaamheden en vertelt over een aantal incidenten. Door verveling kwamen gevaarlijke incidenten voor. Hij gaat in op de onderlinge sfeer op de verschillende posten. De geinterviewde is erg positief over zijn uitzending. Hij heeft er naast een goed salaris een goede opleiding en goede ervaringen voor terug gekregen. De geïnterviewde vertelt over de terugkeer in Nederland en gaat in op zijn verdere loopbaan. De geïnterviewde is van mening dat veteranen die uitgezonden zijn tijdens rustige periodes onterecht ondergewaardeerd worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28y-ps7s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-djl-mip
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-djl-mip
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42097
Provenance
Creator Veteranen Instituut, IPNV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Haris; Nederland