Bewoners Nieuwe Woningen 2013

DOI

Bewoners Nieuwe Woningen is een enquête-onderzoek onder een steekproef van eerste bewoners van nieuwbouwwoningen dat periodiek wordt uitgevoerd. Het onderzoek levert informatie op over huishoudenskenmerken, woonlasten, kenmerken van de woning en woonomgeving, bouwproces, energiezuinig en duurzaam bouwen en de redenen om voor nieuwbouw te kiezen. Het is te beschouwen als een vereenvoudigde versie van het Woononderzoek Nederland, gericht op de nieuwbouw. De meest recente versie heeft betrekking op bewoners van woningen die in 2010 en 2011 zijn opgeleverd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xu9-77yg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54405
Provenance
Creator Bezema, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format EXCEL;Adobe;SPSS
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2013-05-06,2013-04-19,2013-05-06}