Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1481

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. De geïnterviewde vertelt hoe ze de Japanse bezetting heeft ervaren waarbij zij buiten de kampen bleef. Het geloof had voor de familie een belangrijke rol.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjg-tyaa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b3m9-8g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b3m9-8g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50540
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Celebes