Een duik in het verleden Sporen uit pre- en protohistorie rond het voormalige erf Oyshamme op het terrein van het nieuwe zwembad Zutphense Archeologische Publicaties 89, ZAP 89

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Zutphen in verband met de bouw van een nieuw zwembad.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwc-8xeh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cuqo-pc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cuqo-pc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56934
Provenance
Creator Fermin, H.A.C. (Gemeente Zutphen)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Groothedde, M; Gemeente Zutphen
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.215 LON, 52.128 LAT); 33H; Laan naar Eme; Zutphen; Zutphen (Gemeente); Gelderland