Veteranen Instituut, IPNV, interview 672

Van de meidagen 1940 merkte deze jongen uit 1926 niet veel, omdat er in de buurt van zijn Groningse dorp niet gevochten is. Maar zowel hij als zijn broer moesten na de Mulo wel naar Duitsland voor de Arbeitseinsatz. Hijzelf in 1944. In Dresden maakte hij het bombardement mee. In maart 1945 werd hij ziek en mocht hij terugkeren naar huis. In oktober 1946 werd hij opgeroepen voor de militaire dienstplicht en werd hij uitgezonden naar Indië, als privé-chauffeur van een luitenant-kolonel op Sumatra. Later werd hij ingezet voor de militaire inlichtingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsa-67a5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mih-qwr
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mih-qwr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36225
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities
Spatial Coverage Groningen; Bedum; Dresden; Uithuizen; Palembang; Sumatra; Batavia