Veteranen Instituut, IPNV, interview 762

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. De geïnterviewde kwam op als dienstplichtige en tekende bij voor Cambodja. De geïnterviewde geeft zijn motivatie voor de uitzending. De geïnterviewde werd geplaatst bij de Mike compagnie bij Sok San. De geïnterviewde beschrijft de situatie na aankomst en het kamp. Het kamp lag dichtbij dat van de Witte Khmer. Een van de taken was het onderhouden van contacten met de strijdende partijen. In het gebied lagen overal mijnen. Het gevaar nam toe en het kamp werd verlaten. De geïnterviewde vertelt over de werkzaamheden en het radioverkeer. Terug in Nederland bemerkte de geïnterviewde psychische klachten. De nazorg was niet toereikend en pas later heeft de geïnterviewde zijn problemen een beetje een plek kunnen geven.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhp-br6w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nrw-tdf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nrw-tdf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42226
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Cambodja; Nederland; Sok San