Veteranen Instituut, IPNV, interview 770

De geinterviewde is in 1938 opgeroepen voor militaire dienst in Leiden in de Morschpoortkazerne. Vlak na zijn opleiding werd de mobilisatie afgekondigd. Hij reisde als wachtcommandant van sluis naar sluis om incidenten te bestrijden. In de Meidagen kreeg hij met zijn groep het order bij Budel een bos in brand te steken. In Sterksel werd zijn groep omsingeld door Duitsers. Ze gaven zich over en werden in Asten gelegerd. Via Venlo en Dortmund werd de geinterviewde naar een krijgsgevangenkamp nabij de Poolse grens gebracht. Vrij snel werd hij met de trein weer naar Nederland gebracht. In Hengelo werden de militairen warm onthaald. Hij verbleef hier kort en keerde terug naar huis. In 1940 ging hij weer aan het werk. Hij werkte bij een fabriek waar een aanslag op gepleegd werd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xvf-kt7z
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wjl-47v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41965
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland; Leiden; Weert; Helmond; Budel; Venlo; Durtmond; Hengelo; Sterksel; Asten