Volkstellingen 1795-1971: Documentatiebestanden van de Volkstellingen website

DOI

Deze dataset archiveert de bestanden van de oude Volkstellingen website http://www.volkstellingen.nl/. Deze website wordt uitgefaseerd en vervangen door een Dataguide (situatie per maart 2015).

De bestanden zijn gestructureerd conform de indeling van de actuele Dataguide Volkstellingen:

(1. Volkstellingen als digitale bron: geen bijbehorende bestanden)

  1. Beroepen: harmonisatie van beroepen

  2. Gemeenten: harmonisatie van gemeenten

  3. Kerkelijke gezindten: harmonisatie van kerkelijke gezindten

  4. Aanvullende documentatie CBS: inventarislijsten en EGG-codering

  5. Literatuur: diverse documenten

(7. FAQ: geen bijbehorende bestanden)

  1. Colofon: achtergronddocumentatie van de volkstellingen-projecten; presentatiemateriaal; diverse gerelateerde documentatie afkomstig uit het Nieuwsarchief van de website
Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9p-hgfj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60612
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline History
Temporal Coverage {2015-02-03,2015,2015-02-03}