Veteranen Instituut, IPNV, interview 311

Dit is een vervolg-interview, waarin deze man ingaat op zijn tijd bij de MP in Palembang tussen maart en juli 1949 en later bij een detachement van 3 MP III in de Riouw-archipel. Hij vertelt over zijn collega's, het werk en de salariëring. Zelf handelde hij naast zijn werk in sigaretten, een goede bijverdienste. Hij vertelt over de zaken die hij als MP'er moest onderzoeken, zijn dienstreizen en de samenwerking met de burgerpolitie.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6k-dfxt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wnw-bm7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wnw-bm7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35838
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Palembang; Riouw-archipel; Tjimahi; Sumatra