Project Ongekend Bijzonder, Amsterdam, interview 01 OB A 01 BK01

geslacht: Man land van herkomst: Irak klasse in land van herkomst: Hogere middenklasse leeftijd aankomst NL: 35 stad: Amsterdam vluchtreden: Politiek relaties met eigen gemeenschap: Vooral contact met Nederlanders, beroepsmatig en burencontact opleiding: Kunstacademie, Mime-opleiding, coach beroep land van herkomst: Theatermaker werk in NL: Theatermaker, acteur, schrijver/journalist kinderen: 1 bijdrage aan de stad: Theater met eigen groep en in verschillende producties die in diverse landen gespeeld worden. Uitwisseling Amsterdam-Bagdad. opvallend/bijzonder: Acteur speelt in verschillende Nederlandse producties. Schrijft over het Nederlandse theater, o.a. in het Arabisch.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2z-kyq6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n9w7-yf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n9w7-yf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64328
Provenance
Creator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Kirkuki, B.; Stadsarchief Gemeente Amsterdam
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4; srt; txt
Discipline History
Spatial Coverage Amsterdam; Irak