Woningtelling 1956 - Noord-Holland

DOI

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Noord-Holland. De bestanden zijn ingedeeld per gemeente. Algemene bestanden betreffende de provincie Noord-Holland bevinden zich in de folder '_Noord-Holland Algemeen'.

De metadata per bestand (details) bevat het tabelnummer. Het bestand 'tabelnamen' geeft een overzicht van de tabelnummers met de bijbehorende tabelnamen. Dit bestand is beschikbaar gesteld als PDF document en als CSV tekstbestand.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xed-zgjp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56323
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format images/jpeg
Discipline History
Temporal Coverage {2013-12-12,2013,2013-12-12}