Tijdsbestedingsonderzoek 2011 - TBO 2011 v2

Dit is versie 2 van het TBO 2011. De wijzigingen t.o.v. versie 1 staan beschreven in 'Documentatierapport Dans TBO 2011.pdf' (tabblad Data files).

Het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) is een onderzoek naar de besteding van het tijdsbudget van de Nederlandse bevolking. De deelnemers van het onderzoek, die door middel van een random-selectie worden bepaald, houden 7 dagen lang in dagboekjes hun activiteiten bij. Het voordeel hiervan is dat het beeld waar mensen hun tijd aan besteden zo waarheidsgetrouw mogelijk is. Juist tijdsbesteding die meestal onopgemerkt blijft, zoals huishouden, sociale contacten, lezen, vrijwilligerswerk of eten en slapen, wordt zichtbaar. Daarnaast zijn de dagboekjes onontbeerlijk voor antwoord op vragen als: wanneer wordt er het meeste gewerkt, waarin verschilt een weekdag van een weekenddag.

Dit onderzoek heeft dezelfde onderzoeksopzet als TBO 2006 en is uitgevoerd conform de HETUS-richtlijnen.

De data van alle voorgaande Tijdsbestedingsonderzoeken kunnen ook via DANS EASY aangevraagd worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmp-jj2x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e7ml-h0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e7ml-h0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64624
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP); Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .SAV; .PDF; .XLS
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland