Transect-rapport 1187: Archeologisch Bureauonderzoek. Hoornaar, Lage Giessen 7, Gemeente Giessenlanden (ZH)

DOI

In februari 2017 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Lage Giessen 7 in Hoornaar (gemeente Giessenlanden). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de aanbouw van een bedrijfsruimte aan de thans aanwezige bebouwing. In het plangebied geldt volgens het vigerend bestemmingsplan ‘Dorpskern Hoornaar (2012)’ een ‘archeologische waarde-2’. Dit betekent dat in het kader van de voorgenomen herontwikkeling voor de aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologische waardestelling nodig is. Hiervoor dient een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat voor het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt op het aantreffen van (nederzettings)resten uit de periode Mesolithicum – Late-Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de landschappelijke ligging van het plangebied op een rivierduin langs de Kromme Giessen, de grote hoeveelheid bekende vondsten in de directe omgeving van het plangebied, en de aanwezigheid van een woonheuvel uit de Late-Middeleeuwen direct ten westen van het plangebied. Concrete aanwijzingen voor moderne verstoring van de ondergrond ontbreken in het plangebied.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpe-a45y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127150
Provenance
Creator Nales, T
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-02-16T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-14T11:59:59Z