Straffe invloed. evaluatie van de gedragsbeïnvloedende maatregel (projectnummer 1356)

Op 1 februari 2008 is de 'Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen' in werking getreden. Dit is de evaluatie van deze wet en enige andere wijzigingen in het jeugdstrafrecht. Het onderzoek als geheel is niet alleen gericht op de procesmatige aspecten van de uitvoering (ontwikkelingen in de toepassing van de gedragsbeïnvloedende maatregel) en opvattingen daarover van betrokkenen uit de strafrechtsketen), maar ook op het 'plan', ofwel de veronderstellingen over de werkzaamheid van de 'Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen'.

The Behaviour Modification (Young People) Act (Wet gedragsbeïnvloeding jeugdigen) entered into effect on 1 February 2008. A number of changes were made to the youth justice system in this context (Staatsblad 2007, 575). The purpose of these changes was to increase the possibilities for modifying the behaviour of young persons, among other things by means of the Behaviour Modification Measure (Gedrags Beïnvloedende Maatregel - GBM). The changes to the law are intended to ensure that the courts have more and better instruments available to them to influence the behaviour of young persons and their situation in society in a positive way. This research reports on an investigation into the implementation of the abovementioned criminal law innovations. This is a means of implementing the wishes of the legislators to have these innovations evaluated, three years after they entered into force.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zt8-k9qc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lgvl-uk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lgvl-uk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56137
Provenance
Creator Ministerie van Veiligheid en Justitite - Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum - WODC
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Bijl, B.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences