Veteranen Instituut, IPNV, interview 262

Deze NS-medewerker moest in 1944, na de spoorwegstaking, onderduiken. De schoonmaaksters van de Cemsto hadden alle NS personeelsgegevens vernietigd, waardoor hij - hongerig weliswaar - op een geheim adres het einde van de oorlog kon afwachten. In september 1945 werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Hij gaf zich op voor de Koninklijke Marine en werd ingedeeld bij de mariniers. In augustus 1947 was de tweedaagse keuring in Voorschoten en daarna kwam de opleiding in Bergen op Zoom. De saamhorigheid onder de mariniers was groot. In de competitie tussen de Koninklijke Landmacht en de mariniers moest de MP nogal eens tussenbeide komen. Begin januari 1948 was de afvaart naar Indië. Daar volgt een tijd waarin per brief de ene na de nadere marinier de bons kreeg van zijn meisje, wat de jongens onderling oplosten met een kruik jenever. Dit verhaal gaat over kameraadschap en over hoe een groep jongens zich samen door een guerrilla-oorlog op vreemde bodem slaat.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtm-7umj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-myu-z3s
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-myu-z3s
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35821
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java; Amsterdam; Loemadjang; Soerabaja