Wet VUT Prepensioen en Levensloop - ROA-VPL cohort 2012

Meting van de effecten van de VPL wet (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) op het uittredingsgedrag, en onderzoek naar langer werken en pensioenverwachtingen van voltijds werkende mannen in de sector overheid en onderwijs die geboren zijn in 1949 of 1950. Deze data betreft de 2012 meting. Eerdere peilingen voor 2010 en 2011 zijn ook via DANS beschikbaar.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x62-dt5p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ctno-kg
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ctno-kg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56071
Provenance
Creator Montizaan, R. (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University); Grip, A. de (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University); Fouarge, D. (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - ROA, Maastricht University)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; STATA; PDF
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Netherlands