Veteranen Instituut, IPNV, interview 493

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar de Sinai en Cambodja. Hij deed de opleiding voor de verbindingsdienst bij de Marine. Hij wilde graag bij de Mariniers. De geïnterviewde vertelt over de samenwerking met de Amerikanen in de Sinai. Hij gaat in op de vrij rustige situatie in het gebied en vertelt over een aantal incidenten. Na vier jaar maakte de geïnterviewde de overstap naar de Mariniers. Hij vertelt over zijn ervaringen en beschrijft zijn tijd in Curaçao bij een infanterie-eenheid. In Cambodja kwam hij bij de staf verbindingsdienst, wat een teleurstelling was. De geïnterviewde vertelt over de slechte onderlinge sfeer tijdens de eerste weken. Hij vertelt over de werkzaamheden voor de post. Hij gaat in op gevaarlijke situaties. De geïnterviewde gaat in op de oplopende spanningen tijdens UNTAC III. De geïnterviewde vertelt over de gevaren en de sfeer op het kamp en beschrijft het einde van UNTAC III.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjn-ungw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pl7-qjc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pl7-qjc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42114
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Sinai; Cambodja; Curacao; Sisophon