Veteranen Instituut, IPNV, interview 764

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn motivatie om met de uitzending mee te gaan. Hij vertelt over zijn opleiding. Hij werd chauffeur en kreeg een opleiding EHAF. De geïnterviewde vertelt over de voorbereiding. Die was niet voldoende. De geïnterviewde vertelt over de heenreis en beschrijft post 7.8. In het begin liep de geïnterviewde ook patrouilles. De geïnterviewde vertelt over beschietingen. Een collega sneuvelde, dit maakte veel indruk. De machteloosheid was frustrerend. De geïnterviewde gaat in op de gevaren in het gebeid en geeft zijn visie op de zin van de missie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xnf-bzwn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gln-54h
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gln-54h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42228
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Nederland