Budgetonderzoek - jaargangen 1978 t/m 2004 (exclusief 2001 en 2002) Consumer Expenditure Survey - years 1978 t/m 2004 (excluding 2001 and 2002)

DOI

Beeld van de (consumptieve) bestedingen van particuliere huishoudens in Nederland, naar omvang, samenstelling en financiering.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zzg-cf8e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43365
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage {2012-09-05,1978-01-01,2009-09-17}