Transect-rapport 2553: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Zwijndrecht, Parklaan 3, gemeente Zwijndrecht

DOI

In januari 2020 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Parklaan 3 in Zwijndrecht (gemeente Zwijndrecht). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw zwembad. Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en het waar mogelijk bijstellen van de gespecificeerde archeologische verwachting.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xdw-ptr8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163046
Provenance
Creator Melman, J.G.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor J.G.E. Melman (Transect BV);Melman, J.G.E.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact J.G.E. Melman (Transect BV);Melman, J.G.E.;Transect BV
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-02-17,2020-05-22}