Trimbos-instituut (1996-1999) NEMESIS-1 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-1 NEMESIS-1 NEMESIS-1

DOI

Een bevolkingsonderzoek naar de psychische gezondheidstoestand onder de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar. NEMESIS-1 bevat As-1 stoornissen volgens de DSM-III-R gemeten met de Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 1.1. In een aanvullende vragenlijst werden achtergrondkenmerken zoals demografie vastgesteld en mogelijke verklarende factoren zoals persoonlijke kwetsbaarheid gemeten. Er zijn drie metingen uitgevoerd in 1996 (baseline), 1997 en 1999 en deze leveren een schat aan gegevens op over de psychische gezondheidstoestand en het zorggebruik van de Nederlander. De studie geeft inzicht in de aanwezigheid (prevalentie) en het ontstaan (incidentie) van psychische aandoeningen en de risicofactoren daarvan; het beloop van psychische aandoeningen; het functioneren bij psychische aandoeningen; ziekteverzuim vanwege psychische en somatische aandoeningen en het zorggebruik. Met deze metingen wordt het mogelijk het langere beloop (in termen van o.a. terugval en chroniciteit) van psychische aandoeningen in de bevolking te onderzoeken.

Doel was het verkrijgen van epidemiologische gegevens over de algemene bevolking wat betreft psychiatrische stoornissen, inclusief verslaving.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-22d-3dc9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:139383
Provenance
Creator Have, M. ten
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .por (SPSS data);.ods (documentation);.dta (STATA data);.sav (SPSS data);.xlsx (documentation);application/pdf
Discipline Psychology;Medicine
Temporal Point 2019-10-03T11:59:59Z