Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0012

DOI

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen met de Jodenvervolging in het Rode Dorp in Amsterdam en over de vriendschap met zijn joodse buurjongen. Hij vertelt over zijn schooltijd en zijn eerste werkervaring waar hij te maken kreeg met de geheime Duitse afdeling Gründstuck Sammelverwaltung Feindvermögen. Hier werd het archief over Joods bezit bij gehouden. De geïnterviewde vertelt verder over de arrestaties van Joodse mensen op straat, beschrijft de deportatie van de Joodse Invalide en vertelt dat er naast hem een joodse jongen werd doodgeschoten door de Duitsers.

The interviewee about his experiences of the persecution of Jews in Amsterdam’s so-called Red Village neighbourhood, and about his friendship with his Jewish neighbour. He talks about his time at school and his first work experience where he came into contact with the secret German department Gruendstuck Sammelverwaltung Feindvermoegen, where archives were kept of Jewish possessions. The interviewee tells us about the arrest of Jews on the street, describes the deportations from the Joodsche Invalide hospital for handicapped Jewish people and describes the time a Jewish boy was shot and killed by the Germans right next to him.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x96-qfya
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qiw-eas
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41692
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History
Spatial Coverage Amsterdam