Veteranen Instituut, IPNV, interview 1374

Deze uit zuidelijk Nederland afkomstige man had geen gelukkige jeugd. Hij kon geen opleiding volgen. Toen defensie ermee adverteerde dat als men zich aanmeldde bij de marine, men 50 verschillende opleidingen kon volgen, sprak hem dat aan en meldde hij zich vrijwillig. Hij vertrok naar Indonesië, waar hij voornamelijk in veldhospitalen werkte en ook op patrouille ging. Thuisgekomen was hij zich bewust van de verdeeldheid in Nederland wat betreft de missie. Hierdoor en vanwege economische redenen koos hij ervoor om naar Australië te emigreren. Hij heeft geen spijt van zijn diensttijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9v-r7yu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5vf2-85
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5vf2-85
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46824
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History