Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Nederlandse SS'ers'

DOI

Zo'n 25.000 Nederlanders hebben gediend in de Waffen-SS. Hoewel het om een grote groep mensen gaat, zijn de persoonlijke verhalen van deze vrijwilligers nog weinig bekend. Toch vertellen hun ervaringen veel over de situatie in Nederland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze bieden een ander perspectief op de verhouding tot de Duitse bezetter en op de vraag hoe Nederland na de oorlog met zijn oorlogsverleden omging. Daarnaast geven de verhalen inzicht in de leef- en denkwijze van die tijd, in de afwegingen die mensen al dan niet maakten op hun weg naar wat als landverraad werd gezien.

Acht Nederlandse jongens die zich vrijwillig bij de SS aansloten, vertellen over hun geschiedenis. Welke achtergrond hadden zij? Waarom namen ze dienst? Hoe hebben ze deze periode ervaren en hoe kijken ze erop terug? Hun motieven, (wan)daden, ervaringen aan het front en ook hun worsteling met de herinneringen komen in de gesprekken uitgebreid aan bod. Ook maken de interviews duidelijk welke aantrekkingskracht het nationaalsocialisme had op jongeren. Dit alles levert een indringend beeld op van het wezen van collaboratie en de maatschappelijke gevolgen daarvan.

De interviews zijn voorlopig niet toegankelijk.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2cy-6y73
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41101
Provenance
Creator Seelen, J.;Stichting Zuidenwind Filmprodukties (copyright)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2009-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2014-06-01T11:59:59Z